recruitment-PVV4224

De creatiefste talenten vinden met de contractvorm die zij zelf willen

VRT, de publieke omroep van Vlaanderen, transformeert door een samenwerking met onder andere HROffice naar een moderne digitale omroep waarbij internet een aanvulling is van radio en tv. De uitdaging waar de VRT voor stond is dat in de belangrijkste twee beroepsgroepen, creatieve mediamakers en ICT, steeds meer mensen kiezen voor een bestaan als zelfstandige. Het vinden en behouden van de creatiefste talenten vereiste een nieuwe strategie: Total Talent Management.

Minimale verschillen tussen vast en flex

Dat geldt zowel bij het solliciteren op vacatures als bij het vinden van interne klussen. Naar de gebruikers toe leidt dit tot een nieuwe werken-bij-site en een interne opdrachtentool. De werken-bij-site is ingesteld op een dubbele employer branding van enerzijds de VRT zelf en anderzijds de mediamerken die de VRT voert, zoals Studio Brussel, Ketnet en Sporza. Op de werken-bij-site staan vacatures voor alle contractvormen die mogelijk zijn bij VRT, van vast contract tot zelfstandigen.

Swipen door de opdrachtentool

Als je dan eenmaal binnen bent vereist een creatieve, digitale mindset veel samenwerking tussen afdelingen en ‘out of the box’ denken. Om dat te stimuleren is een opdrachtentool gebouwd waarmee je naar passende opdrachten kunt swipen op je telefoon. In die tool heeft iedereen, vast en flex, een talentprofiel, waarin je skills de match met beschikbare opdrachten bepalen. Om een soepele user experience te creëren, waarin employer branding voor de juiste uitstraling zorgt, zijn technische stappen gezet. Achter een maatwerk werken-bij-site door Multimedium kwam er een nieuw ATS van HROffice dat werd gekoppeld aan een VMS van Connecting-Expertise. De nieuwe opdrachtentool wordt gevoed met up-to-date persoonsgegevens vanuit het centrale HR systeem. En om alle tools zonder aparte wachtwoorden (Single-Sign-On) toegankelijk te maken kwam vóór deze tools de HRAppstore.

Resultaat

Door een Total Talent Management (TTM) strategie te realiseren, zijn er niet alleen harde resultaten, door meer rechtstreekse inhuur van zelfstandigen, maar is er ook een culturele impact. Naar buiten toe kunnen nu alle recruitment kanalen die voor vast gebruikt worden, ook voor flex worden ingezet. Met name op de social media kanalen van VRT worden nu ook vacatures voor tijdelijke functies neergezet.

Time to hire verkort en meer direct hiring

Intern maakt HR door deze TTM strategie duidelijk dat zij er is voor alle werkenden. Dat begint al bij de HR Business Partner, die het management bij de budgetten voor komend jaar over zowel vast als flex adviseren. Door een nieuw TTM beleid wordt ruimte gegeven aan een gelijke behandeling, maar worden ook de grenzen bepaald. Naast recruitment gaat TTM verder bij andere HR disciplines, zoals het Learning team dat nu ook opleidingen aan externen faciliteert.
Door actiever gebruik te maken van talentpools, met daarin zowel kandidaten voor vaste contracten als zelfstandigen voor tijdelijke contracten, verkort het recruitmentteam de ‘time to hire’ en kan er meer ‘direct hiring’ gebeuren. Ook wordt de relatie met IT’ers in veel gevallen directer, waardoor die zich meer bij de organisatie betrokken gaan voelen.

Om de case van VRT te realiseren werkten 5 verschillende leveranciers met de VRT samen.