Inleiding

HROffice streeft continu naar een optimale bereikbaarheid en gebruikersvriendelijke laadsnelheid van haar webapplicaties. Om ook de komende jaren op een veilige manier te kunnen groeien, gaat HROffice haar serverlandschap migreren. Dit betekent dat HROffice voor een uitdagend project staat, waarbij het fundament voor de komende jaren gelegd wordt. Op deze manier blijft HROffice gebruik maken van de meest recente technische ontwikkelingen en veiligheidsopties. 

Graag legt HROffice hieronder uit wat zij gaat doen, wat dit voor u als klant betekent en hoe de planning er uit zal zien.

Wat gaat er gebeuren?
De migratie zal in 2 fases plaatsvinden. In fase 1a worden alle huidige servers verplaatst van de huidige omgeving naar een omgeving binnen Microsoft Azure. Vervolgens worden, in fase 1b, alle machines zonder afhankelijkheid van elkaar bijgewerkt naar een versie die klaar is voor alle mogelijke nieuwe technieken die wij de komende jaren willen gebruiken.

Migratie naar het nieuwe platform (fase 1a)
Alle servers worden allereerst op de achtergrond gekopieerd, om ervoor te zorgen dat gegevens niet verloren gaan en de downtime aanzienlijk te verkorten. Daarna worden servers gemigreerd naar ons nieuwe platform.

Vernieuwing (fase 1b)
Nadat de servers op het nieuwe platform draaien zal per applicatie een migratie traject starten naar de vernieuwde infrastructuur. HROffice zal waar nodig in een later stadium contact opnemen om deze fase toe te lichten.

Wat betekent dit voor u?
De webapplicaties van HROffice gaan op een ander platform draaien, waardoor er nieuwe IPadressen gebruikt zullen worden. Als er vanuit onze applicaties connecties zijn met systemen van u of uw partners, dan kan het zijn dat deze nieuwe IP-adressen doorgegeven dienen te worden aan de beheerders van uw systemen. Op het nieuwe platform van HROffice wordt gebruik gemaakt van IP-adressen die in de volgende range vallen.

Let op! Nieuwe IP-range!
De HROffice IP-range wordt: 20.13.90.64/28
Oftewel, de webservers van HROffice zullen communiceren vanuit IP-adressen tussen 20.13.90.64 en 20.13.90.79

Wat verandert er niet?
Tijdens deze migratie wordt de huidige mailserver niet gemigreerd. Er is op dit moment dus geen aanpassing van SPF-records of DKIM-sleutels benodigd.

Goed om te weten
HROffice heeft al veel voorwerk gestopt in fase 1a. Alle development en staging omgevingen zijn al gemigreerd en er zijn uitgebreide tests gedraaid voor de productieomgevingen die tijdens fase 1a gemigreerd worden. Op deze manier is het draaiboek op alle mogelijke manieren getest, zodat het proces zo soepel als mogelijk gaat verlopen.

Planning
De migratie naar het nieuwe platform staat gepland voor het weekend van vrijdag 17 t/m zondag 19 februari 2023. Tijdens deze migratie zal er een korte downtime zijn. Vervolgens zal HROffice alle applicaties en connecties controleren en de werking intensief monitoren.

Als de machines op het nieuwe platform draaien zal HROffice in de periode februari t/m maart 2022 per applicatie overgaan naar de vernieuwde infrastructuur. HROffice zal u te zijner tijd informeren over de exacte planning en de impact van deze stap.

Datum  Fase 
Vrijdag 17 t/m zondag 19 februari 2023 Fase 1a: Migratie naar nieuw platform
Februari – maart 2023 Fase 1b: Migratie naar vernieuwde infrastructuur

Communicatie
Mocht u verdere vragen hebben over de migratie dan kunt u via de normale supportkanalen contact met HROffice opnemen. HROffice zal tijdens de migratie continu bereikbaar zijn om eventuele onvoorziene situaties samen zo goed en adequaat mogelijk te verhelpen.