MVO doe je zo

Mensen zijn belangrijk! We zijn ons er van bewust dat we als werkgever niet alleen impact hebben op onze medewerkers, klanten en kandidaten, maar ook op iedereen om ons heen. Door rekening te houden met de directe en indirecte invloed die we hebben op mens, maatschappij en milieu werkt Adver-Online B.V. met haar twee merken Adver-Online en HROffice op een zo maatschappelijk verantwoord mogelijke wijze.

Onze speerpunten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het MVO-beleid van Adver-Online B.V. is gericht op diverse onderwerpen zoals betrokken ondernemen, diversiteit en milieu. Ook is er specifiek aandacht voor goed ondernemerschap en natuurlijk goed werkgeverschap.

Milieu-impact

Naast de vanzelfsprekende aandacht voor de mens, is er ook aandacht voor het milieu. We streven ernaar om de negatieve gevolgen van ons handelen op de natuurlijke omgeving te beperken. Dit doen we onder andere door ieder jaar onze CO2-uitstoot te willen verminderen door oog te hebben voor mobiliteit en huisvesting. Er is blijvende aandacht voor het terugdringen van de normuitstoot van auto’s, maar ook blijft HROffice inzetten op het terugdringen van het aantal autokilometers. Dit doen we onder meer door alle vervoersbewegingen met het OV of fiets te doen en het openbaar vervoer volledig te vergoeden en elektrificatie van het wagenpark . We verwachten dat het daarmee voor onze medewerkers daarmee eenvoudiger wordt hun reisbehoefte efficiënter inrichten, wat bij HROffice resulteert in een afname van het aantal autokilometers. Daarnaast wordt er voor vergaderingen gebruik gemaakt van Zoom of MS-teams om vervoer te voorkomen. Wat energiebesparing wordt er bewust gekozen voor laptops in plaats van PC’s en wordt door het gebruik van flexplekken mogelijk om op plekken minder te verwarmen en te verlichten.

Betrokken ondernemen

HROffice heeft nadrukkelijk aandacht voor maatschappelijke betrokkenheid: de manier waarop wij iets teruggeven aan individuen, de samenleving en de maatschappij als geheel. Wij dragen bij aan een eerlijke maatschappij, bijvoorbeeld door het belangeloos inzetten van onze medewerkers, faciliteiten en middelen.
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is HROffice partner van diverse maatschappelijke initiatieven. “Wij zijn van mening dat je als bedrijf naast een winstoogmerk ook verantwoordelijkheid en betrokkenheid dient te tonen op sociaal maatschappelijk gebied. Om deze reden sponsort HROffice het recruitmentsysteem voor Voedselbanken Nederland. Wij kijken ernaar uit om met onze recruitment software een bijdrage te leveren aan stappen binnen de HR-strategie van Voedselbanken Nederland”, aldus Hans van Rijnswoud, CEO Adver-Online en HROffice.

Recruitment software voor Voedselbanken Nederland

De recruitment software van HROffice heeft als doel vacatures en vrijwilligers van Voedselbanken Nederland en de aangesloten lokale voedselbanken bij elkaar te brengen. De software van HROffice automatiseert en organiseert alle recruitment activiteiten en zorgt voor de optimale match tussen vacatures en vrijwilligers. Taken die met de software worden uitgevoerd; vacatures aanmaken en publiceren, vrijwilligers uitnodigen, vrijwilligers zoeken, matchen, opvolgen, e-mailen, en vrijwilligers informeren. “Vrijwilligers zijn onmisbaar voor ons. Met HROffice Recruitment professionaliseren wij het hele proces rondom vacatures plaatsen en opvolgen. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee”, aldus Voedselbanken Nederland.
HROffice MVO

Diversiteit en Inclusie

Ons doel is om een diverse samenstelling van medewerkers binnen elk niveau van de organisatie te bereiken met aandacht voor aspecten zoals leeftijd en geslacht maar ook voor mensen met een (beroeps)beperking of mensen die verder van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. Wij focussen ons daarbij niet op de beperkingen, maar op de talenten.

Naast de samenstelling van ons medewerkersbestand is ook het tegengaan van discriminatie een belangrijk onderdeel van het thema diversiteit, waarbij wij streven naar het uitbannen van discriminatie, misstanden en ongewenst gedrag. HROffice hanteert een antidiscriminatiebeleid, kennis over wat wel en niet mag is daarbij essentieel, daarom wordt voortdurend aandacht besteed aan dit onderwerp. Tevens is er intern een aanspreekpunt voor een goede informatievoorziening.

Goed ondernemerschap

Onder goed ondernemerschap verstaan wij het creëren van waarde met een duurzame balans voor alle stakeholders, waarbij we oog hebben voor integriteit en transparantie, leiderschap, inkoop kerst en sinterklaasgeschenken bij organisaties met een maatschappelijk belang en klanttevredenheid. Onze klanten krijgen een professionele begeleiding bij een breed palet aan HR- en arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat organisaties hun bezetting, kennis en capaciteit flexibeler kunnen inzetten, waarmee hun wendbaarheid wordt vergroot.

Goed werkgeverschap

HROffice vult dit onderwerp breed in: opleiding en ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid staan hierbij centraal. Ook besteden wij veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid. Dit betekent investeren in gezonde, flexibele, betrokken en competente mensen, die zowel binnen als buiten de huidige werkzaamheden hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de maatschappij van vandaag én die van morgen. HROffice helpt hen om mentaal, fysiek en inhoudelijk aansluiting te blijven houden bij de vraag op de arbeidsmarkt. Tijdens COVID 19 worden er op wekelijkse basis diverse online Family Work-outs trainingen georganiseerd met diverse programma’s.

Ons team

HROffice groeit! Daarom zoeken wij regelmatig talentvolle nieuwe collega’s. De groei die wij hebben doorgemaakt is het gevolg van de ambitie van onze mensen. Van iedereen die bij ons aan de slag gaat verwachten wij dat zij denken in kansen en meebouwen aan de organisatie.

Ontdek HROffice

Vul hieronder je gegevens in. Wij nemen contact met je op voor gratis en vrijblijvend advies