Talent management_war of talent_HROffice

Zo zet je talent management succesvol in

War for Talent: als je werkt in recruitment of HR dan kun je niet om deze term heen. Dat komt logischerwijs door de huidige krappe arbeidsmarkt. Vergrijzing, ontgroening en verkleuring van de samenleving zorgen voor een groeiende behoefte naar jonge hoogopgeleide werknemers. Bovendien hebben bloeiende economieën in andere landen een grote aantrekkingskracht. Ook is de drempel steeds lager om voor een leuke job de grens over te gaan. Tel dit bij elkaar op om te komen tot de enorme vraag naar vooral kenniswerkers in Nederland. Als bedrijf is het je er alles aan gelegen om talent te vinden, te binden én te behouden. In deze blog vertelt Robert, Business Consultant, hoe je dat doet met de juiste inzet van talent management.

Voordat je start met talent management

Allereerst: het proces van talent management staat voor het managen van het in-, door-, en uitstroomproces van werknemers met behoud en ontwikkeling van talent. Dat wil elk bedrijf, zou je denken. Helaas zijn niet alle organisaties er enthousiast over. Want draagt talent management écht bij aan het succes en de continuïteit van de onderneming? De angst om tijd en geld te investeren wint het geregeld van de onzekerheid of de investering zich wel terugbetaalt. Denk aan het financieren van een opleiding voor een medewerker. Wat als hij of zij de arbeidsovereenkomst snel opzegt na de opleiding? Een reële zorg. Toch kán het anders door talent management strategisch aan te pakken. Neem je organisatie goed onder de loep voordat je start met werven. Waar wil de organisatie heen, wat is daar voor nodig en wat zijn dan de rollen/kwaliteiten die binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn? Heb je dit helder, dan kun je het proces van talent management zo inrichten dat het op een constructieve manier bijdraagt aan de prestaties van medewerkers en de organisatie.

Wat talent management je brengt

Als je de focus legt op het identificeren, aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent, dan kan talent management je veel opleveren. Positieve resultaten van talent management zijn:

  • Sneller beter en passend personeel aantrekken;
  • Meer betrokkenheid vanuit bestaand personeel;
  • Verhoogde werknemerstevredenheid;
  • Verbeterde productiviteit door betere match tussen werk en kwaliteiten werknemers;
  • Minder verloop;
  • Meer interne mobiliteit;
  • Krachtiger employer brand.

Maak een succes van talent management

Wil je van talent management een succes maken? Zorg dan allereerst voor een goede inventarisatie. Hoe is de organisatie ingericht? Welke mensen werken er? En wat zijn de criteria voor succes? Om te toetsen of de juiste mensen en dus kwaliteiten aanwezig zijn, is het van belang om de strategische doelstellingen van het bedrijf helder te hebben. Weet je eenmaal welk talent je op welke wijze gaat aantrekken? Dan kun je bepalen hoe je deze mensen laat doorontwikkelen en – heel belangrijk – aan je bedrijf gebonden houdt. Verder heb je een platform nodig om de gehele ontwikkeling van medewerkers te volgen. Zo houd je overzicht en kun je waar nodig bijsturen. Naast zo’n platform is het essentieel om binnen de organisatie mensen te hebben, die collega’s helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Zij moeten werknemers helpen groeien naar een volgende stap in hun carrière en het liefst binnen de organisatie.

Een strategische aanpak van talent management maakt dat een organisatie bewuster nadenkt over doelstellingen en hoe deze te halen. En dat kan natuurlijk nooit kwaad! Strategische keuzes vragen natuurlijk wel om een investering. Bovendien is succes ook afhankelijk van de wijze waarop talent management wordt ingevuld. Toch is een strategische aanpak van talent management het overwegen meer dan waard.

Wil je advies of weten hoe je Talent Management strategisch kunt inzetten, dan helpt Robert je graag verder.