Personeelsplanning software HROffice

Personeelsplanning goed doen? Zet je belangrijkste kapitaal in met software!

Het allerbelangrijkste kapitaal binnen organisaties is het personeel. Niet alleen vanwege het feit dat zij het meeste kosten, maar ook omdat zij diegenen zijn die het verschil maken in productiviteit en kwaliteit. Maak daarom optimaal gebruik van je kapitaal en zet personeelsplanning software in. Waarom? Dat lees je in dit artikel.

Medewerkers als belangrijkste kapitaal

Uiteraard vormen de medewerkers binnen een bedrijf het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Het is voor bedrijven dus essentieel om dit kapitaal zo efficiënt mogelijk in te zetten en daarbij ook nog te zorgen dat het personeel tevreden is. Met beide in balans ontstaat er een situatie die positief bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

Belangen bij personeelsplanning

Veel bedrijven, groot en klein, hebben te maken met het plannen van medewerkers. Medewerkers voelen een grote behoefte voor een planning die aansluit op hun leven. Denk hierbij aan werktijden die aansluiten op hun privéleven en de uren die zij moeten draaien om genoeg te verdienen om alles te kunnen bekostigen. Wanneer bedrijven goed in kaart hebben wat de behoeften van de medewerkers exact zijn, kunnen ze hier hun voordeel mee doen om zo medewerkers tevreden te houden. 

Vanuit organisaties vormt de continuïteit van de bedrijfsvoering het belangrijkste onderdeel. Bedrijven hebben bij hun planning nu eenmaal niet als eerste doel om de medewerkers tevreden te houden. Wat belangrijker is, is om op het juiste moment genoeg medewerkers te hebben met de vereiste kwaliteiten om de nodige werkzaamheden uit te voeren. Dit moet allemaal natuurlijk zo efficiënt mogelijk om de kosten te beperken. 

Efficiënte personeelsplanning met software

Plannen bedrijven hun werkzaamheden, dan moeten ze dus rekening houden met veel verschillende zaken. Planningssoftware helpt bij het inzichtelijk krijgen van al die zaken om de juiste beslissingen te maken. Denk bijvoorbeeld aan de beschikbaarheid van de medewerkers, de kwaliteiten en bijvoorbeeld ook de wet- en regelgeving (denk aan de ATW, de WAB en cao’s).

Lees ook: Van complexe data naar begrijpelijke taal

Medewerkers kunnen zelf via de software aangeven wanneer en waar zij kunnen werken en over welke kwaliteiten ze beschikken. De software matcht de behoefte van de organisatie met de mogelijkheden van het personeel, waarbij ook rekening zal worden gehouden met ziekte, verlof en de wet- en regelgeving. Nadat de software de planning gematcht heeft, maakt het programma het mogelijk om met een druk op de knop de planning ook daadwerkelijk uit te voeren. Dit levert planners enorm veel tijdswinst op, inclusief de garantie dat het volgens alle nodige regels gebeurt.

Gemakkelijk wijzigingen doorvoeren

Het komt natuurlijk weleens voor dat de planning al geaccepteerd en afgerond is, maar dat er toch nog een wijziging moet komen. Denk aan het uitvallen van een medewerker of de plotselinge behoefte aan meer of minder personeel. Bedrijven moeten dan snel kunnen schakelen om de gaten die zijn ontstaan weer op een goede manier in te vullen. Goede software voor personeelsplanning is dan onmisbaar!

Naast dat medewerkers ingepland worden aan de hand van vaste roosters, kunnen ze ook aangeven dat ze daarbuiten extra tijd hebben om voor de organisatie te werken. Het is dan wederom met een druk op de knop mogelijk inzicht te krijgen welke medewerkers verder nog beschikbaar zijn om de behoefte in te vullen die is ontstaan. Dit is een veelvoorkomende reden om met software de personeelsplanning te verzorgen.

Betrokken personeel voor optimale resultaten

De planning zo goed mogelijk op orde krijgen, heeft ook nog een ander voordeel: meer betrokkenheid van het personeel. Want is het personeel tevreden over hoe de planning verloopt, dan zijn zij automatisch ook blijer met het bedrijf en zodoende meer betrokken. Dit kan dus door snelle communicatie over de planning en door personeel zoveel mogelijk in te zetten op een manier die aansluit bij hun wensen. Dit draagt weer bij aan de productiviteit en de kwaliteit die zij willen laten zien aan de werkgever.

Is je personeel tevreden, dan is de kans ook groter dat zij hun beste beentje voor zetten. Het risico dat medewerkers ontevreden zijn en daardoor weg willen, zal ook afnemen naarmate er een betere balans is tussen de behoefte van het bedrijf en de wensen van het personeel ten aanzien van de planning. Want gaan werknemers weg, dan ontstaan er gelijk twee situaties die je moet willen voorkomen: je kunt de goede medewerker niet meer inzetten en je zal weer kosten moeten maken voor de werving van een nieuwe medewerker. En dat wil je natuurlijk niet. Dus investeer in goede personeelsplanningssoftware voor een hogere werknemerstevredenheid.

 

Kort samengevat, draagt planningssoftware dus bij aan hoe efficiënt de planner zijn werk kan doen, de productiviteit en kwaliteit van het in te zetten personeel en uiteindelijk het bedrijfsresultaat waar het natuurlijk allemaal om draait.